بازی انفجار

دنیا جهانبخت کیست ؟ حاشیه ساز میلیونی اینستاگرام که صاحب یکی از معروفترین سایت های شرط بندی است ! هات بت !

نام سایت شرط بندی دنیا جهانبخت هات بت است !

سایت دنیا جهانبخت
سایت شرط بندی بازی انفجار دنیا جهانبخت hotbet

پنل سایت شرط بندی ای که دنیا جهانبخت از فرشید مونتیگو دریافت کرد !
دریافت این نمایندگی سایت شرط بندی در اینستاگرام بدون حاشیه نبود و با پرداخت به شایعه ی دوستی فرشید مونتیگو و دنیا جهانبخت ادامه دار شد ٬ در این فاصله ی شایعه ی ساختگی ٬ تعداد زیادی به فالوئر های مونتیگو اضافه شد و هدف هم همین بود ! وگرنه هیج رابطه ای بین دنیا جهانبخت و فرشید شکل نگرفت ! اما حاشیه ی این ماجرا برای مونتیگو و دنیا جذاب بود !

پس از مدتی که شایعات خوابید ٬ دنیا جهانبخت کمرنگ تر شد ٬ مهراد جم به عنوان دوست پسر دنیا جهانبخت رو شد و رابطه ی این دو نفر برای فالوئر های دنیا کافی بود !

هر روز دنیا با استوری اینستاگرام ٬ فالوئر های خود را به میز انفجار دعوت می کند و ادعای معتبر ترین سایت شرط بندی و بازی انفجار را دارد.

سایت بازی انفجار
همه چیز در مورد بازی انفجار و کسب درآمد از بازی انفجار

دعواهای ساختگی دنیا جهانبخت و پویان مختاری نیز در اینستاگرام هم حاشیه ی مطلوبی بود برای کسانی که شاخ های مجازی را دنبال می کنند.

دنیا جهانبخت سایت هات بت
رسانه ی معتبر انفجار ۹۰ – منبع معتبر شاخ های مجازی در اینستاگرام
دنیا جهانبخت و مهراد جم
رسانه ی معتبر انفجار ۹۰ – منبع معتبر شاخ های مجازی در اینستاگرام
دنیا جهانبخت و مهراد جم صاحب سایت هات بت
رسانه ی معتبر انفجار ۹۰ – منبع معتبر شاخ های مجازی در اینستاگرام
دنیا جهانبخت در استانبول
رسانه ی معتبر انفجار ۹۰ – منبع معتبر شاخ های مجازی در اینستاگرام
عکس دنیا جهانبخت
رسانه ی معتبر انفجار ۹۰ – منبع معتبر شاخ های مجازی در اینستاگرام
دنیا جهانبخت کیست
رسانه ی معتبر انفجار ۹۰ – دنیا جهانبخت در استانبول ترکیه