بازی انفجار

پارمیس راز کیست ؟ پارمیس راز ٬ یکی از دوست دختر های سابق داوود هزینه در استانبول ترکیه

عکس لختی پارمیس
معرفی شاخ های مجازی در معتبرترین مجله ی انفجار۹۰

یکی از اصلی ترین دلایلی که پارمیس در اینستاگرام معروف شد ٬ گذاشتن عکس های داغ از خودش بود ٬ البته که پارمیس معروفیتش رو در اینستاگرام مدیون داوود هزینه است.

عکس لختی پارمیس
معرفی شاخ های مجازی در معتبرترین مجله ی انفجار۹۰

پارمیس زمانی که با داوود هزینه بود ٫ در تمام استوری های داوود و برادرش هاشم هزینه حضور داشت . البته داوود هزینه هم زمانی به او پنل سایت شرط بندی و بازی انفجار داده بود و خانواده ی هزینه بزرگ تر شده بود !

پارمیس راز دوست دختر داوود هزینه
معرفی شاخ های مجازی در معتبرترین مجله ی انفجار۹۰

داوود هزینه ادعا دارد معتبر ترین سایت شرط بندی را دارد و رابطه ی او با فرشید مونتیگو نامعلوم است !

پارمیس راز در استانبول ترکیه
پارمیس راز در استانبول – مجله معتبر انفجار۹۰

پارمیس دوست دختر داوود هزینه

عکس لختی پارمیس
معرفی شاخ های مجازی در معتبرترین مجله ی انفجار۹۰