بازی انفجار
وحید خزایی در استانبول
در مجله ی معتبر انفجار ۹۰ از شاخ های مجازی اینستاگرام بیشتر بدانید.

وحید خزایی کیست ؟ شاخ مجازی معروف و معتبر ! حاشیه ساز استانبول و ایران !
وحید خزایی هم از دسته شاخ های مجازی بود که به سایت های شرط بندی و قمار ربط داشت !
وحید خزایی از کسانی است که اتهام فیشینگ و هک حساب کاربران سایت های شرط بندی را دارد !
وحید خزایی خود را پسر ایران می خواند و دیوانه بازی هایش او را در اینستاگرام معروف و
بین شاخ های مجازی معتبر کرد !

وحید خزایی از شاخ های مجازی
در مجله ی معتبر انفجار ۹۰ از شاخ های مجازی اینستاگرام بیشتر بدانید.


وحید خزایی با عکس های زیادی که با دختران می گرفت معروف شد و دستگیر !
او در اعترافات اولیه که در ایران داشت ٬ دخترانی که در عکس ها با او بودند را دختر خاله های خود معرفی کرد !!
و پس از مدتی به استانبول ترکیه مهاجرت کرد ! وحید خزایی در استانبول هم آرام نگرفت و مشغول به حاشیه سازی شد!

وحید خزایی کیست
در مجله ی معتبر انفجار ۹۰ از شاخ های مجازی اینستاگرام بیشتر بدانید.


او در استانبول ترکیه دست به کارهایی زد که خشم مردم ترکیه را بر افروخت !
وحید خزایی در کلیپی که در اینستاگرام منتشر کرد به آتاتورک توهین کرد و بعد از مردم ترکیه بابت این توهین معذرت خواهی کرد !

سایت وحید خزایی در گذشته جزو معتبرترین سایت های بازی انفجارط بود ولی پس از مدتی و طمع وحید خزایی سایت وحید خزایی کلاهبرداری کرد و بسته شد.

شاخ مجازی وحید خزایی
در مجله ی معتبر انفجار ۹۰ از شاخ های مجازی اینستاگرام بیشتر بدانید.


وحید خزایی با داوود هزینه هم دعوا و تیراندازی کرد !! و این دعوا در مقابل رستوران داوود هزینه در ترکیه خبر ساز شد !
او پس از مدتی به افشاگری در مورد سایت های شرط بندی پرداخت و پویان مختاری و فرشید مونتیگو و داوود هزینه و … را متهم به دزدی و فیشینگ حساب ایرانیان کرد !
در آخرین اخباری که از وحید خزایی هست ٬ او به ایران برگشت و از عاقبت او در حال حاضر خبری در دست نیست !!

وحید خزایی در استانبول
در مجله ی معتبر انفجار ۹۰ از شاخ های مجازی اینستاگرام بیشتر بدانید.

کسی که خود را پسر ایران می خواند خبری دیگر نیست و وحید خزایی در اینستاگرام اکانت ندارد و
مثل سحر حاتمی اینستاگرام خود را دی اکتیو کرده است. یا پس از دستگیری وحید خزایی برایش دی اکتیو کردند !