بازی انفجار

نیلی افشار کیست ؟ نیلی افشار اهل کرج و دوست دختر سابق پویان مختاری که با کمک هم توانستند جزو معتبرترین شاخ های مجازی شوند !
نیلی افشار هم در ساخت حاشیه تبهر دارد و لایو هایی که در دوران قرنطینه ی کرونا در استانبول میگذاشتند ٬ کمک زیادی به معروف تر شدنشان کرد !

نیلی افشار کیست
منبع درآمد نیلی افشار از بازی انفجار و سایت شرط بندی است


نیلی افشار هم یکی از مدیران سایت شرط بندی حضرات و بازی انفجار بود ٬ اما بعد از جدایی از پویان مختاری ٬ دیگه خبری از تبلیغات سایت های شرط بندی نبود و نیلی افشار فهمید که باید از پتانیسل های دیگر خود استفاده کند و در حال حاضر به دنبال خوانندگی و ساخت کلیپ در اینستاگرام است .

نیلی افشار کیست
شاخ مجازی نیلی افشار و از صاحبان سایت شرط بندی


بعد از دستگیری میلاد حاتمی ٬ همه ی افرادی که سایت شرط بندی داشتند تبلیغات خود را به دستور فرشید مونتیگو قطع کردند تا آب ها از آسیاب بیفتد .

آیا می توان به سایت بت نیلی افشار اعتماد کرد ؟
آیا سایت پیش بینی نیلی افشار معتبر است ؟

نیلی افشار کیست
معرفی شاخ های مجازی در معتبرترین مجله ی انفجار۹۰

بازی انفجار سایت شرط بندی نیلی افشار در پاییز سال ۱۳۹۹ جزو بهترین سایت بازی انفجار ایران از نظر کاربران بود.

مجله ی انفجار۹۰
مجله ی معتبر انفجار ۹۰

نیلی افشار هم در اینستاگرام خود سایت های شرط بندی را تبلیغ می کرد و فالوعر های خود را به سایت شرط بندی دعوت می کرد.

نیلی افشار در اینستاگرام خود دنبال کنندگان خود را به میز بازی انفجار سایت شرط بندی خود دعوت می کرد و
ادعای معتبر ترین سایت بازی انفجار با بالاترین ضرایب بازی انفجار را می کرد ولی این روز ها از سایت خود هیچ حرفی نمی زند.

بیشتر خود را یک بلاگر هنرمند خواننده می داند و از داستان های پویان مختاری و فرشید مونتیگو خبری نیست !

اینستاگرام اصلی نیلی افشار

نیلی افشار کیست
نیلی افشار کیست ؟

این روز ها نیلی افشار در اینستاگرام خود تبلیغات های مختلف انجام میدهد و در حال ساخت ویدیو کلیپ و همکاری در خوانندگی است.

بازی انفجار منصفانه
مجله ی معتبر انفجار ۹۰

نیلی افشار کیست ؟

به هر حال تعداد بالای فالوعر های اینستاگرام نیلی ٬ می تواند بهترین منبع درآمد برای او باشد.

نیلی افشار کیست
نیلی افشار صاحب سایت شرط بندی در استانبول ترکیه

نیلی افشار این روزها از سایت شرط بندی خود حرفی نمیزند و بیشتر در تلاش است که خود را یک خواننده و بلاگر جا بزند!
او با فعالیت در یوتیوب ٬ در تلاش است که از یوتیوب کسب درآمد کند ٬ او صاحب سایت شرط بندی گادبت است و این روزها هیچ حرفی از سایت شرط بندی خود نمی زند!