بازی انفجار
بهادر ترکیبی در فیلم
مجله ی معتبر انفجار ۹۰ – شاخ های مجازی

بهادر وحشی کیست ؟ بهادر وحشی یا بهادر ترکیبی که در استانبول ترکیه زندگی می کند و پاسپورت ترکیه را دارد !
بهادر وحشی هم از شاخ های عجیب مجازی است و صاحب سایت شرط بندی و بازی انفجار نیز هست !
بهادر وحشی در ترکیه بازیگر هم هست و در تعدادی از فیلم ها و سریال های ترکیه بازی کرده است .
او با دیگر صاحب های سایت های شرط بندی ساکن استانبول ٬ رابطه ی زیادی ندارد و خود را تافته ی جدا بافته میداند !
بهادر وحشی چگونه معروف شد ؟! بهادر ترکیبی با کار های عجیب خود در اینستاگرام معروف شد !

بهادر ترکیبی کیست
مجله ی معتبر انفجار ۹۰ – شاخ های مجازی

او چیز های عجیب و غریب را باهم ترکیب می کرد و می خورد ! این بزرگترین دلیل معروف شدن بهادر وحشی بود و
بهادر وحشی را در میان شاخ های مجازی ٬ معتبر کرد !

بهادر وحشی کیست ؟
بهادر وحشی هم یکی دیگر از شاخ های مجازی اینستاگرام است که صاحب سایت شرط بندی و بازی انفجار است و در استانبول ترکیه از سایت بازی انفجار خود کسب درآمد می کند.

ثروت بهادر وحشی مشخص نیست ٬ اما او دو تابعیتی است و پاسپورت کشور ترکیه را نیز دارد.

بهادر ترکیبی در استانبول
مجله ی معتبر انفجار ۹۰ – شاخ های مجازی
بازیگری بهادر ترکیبی -بهادر وحشی
مجله ی معتبر انفجار ۹۰ – شاخ های مجازی

بهادر وحشی در سریال های ترکیه هم بخش هایی را بازی کرده .

بهادر وحشی
مجله ی معتبر انفجار ۹۰ – شاخ های مجازی – بهادر ترکیبی